Lidmaatschap

Aanmelding lidmaatschap

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier, deze is verkrijgbaar in ‘t Dorpshuus.

U kunt 3 keer gratis meetrainen.

Wilt u  bij betaling voor uw dochter/zoon aangeven op welke naam de contributie betaald gaat worden.

Betaling contributie:

Geschied achteraf per kwartaal, bij voorkeur via automatische incasso.

Opzeggen en adreswijziging:

In verband met de jaarlijkse afdracht aan de Nevobo, dient opzegging te geschieden voor volleybal (ook recreanten) voor 1 juni.

Opzeggen kan alleen schriftelijk of via de mail aan de penningmeester (penningmeester@gth-torpedo.nl). Adreswijzigingen of andere wijzigingen kunt u ook via dit mailadres doorgeven. De penningmeester behoudt zich het recht voor om de contributie te blijven innen bij het niet op tijd afmelden van de leden.