Contributie

Tarieven seizoen 2024-2025 (de genoemde tarieven zijn per kwartaal m.u.v. de NeVoBo contributie)

Volleybal GTH Torpedo:

Dames competitie (incl. team inschrijving NeVoBo)€ 57,50
Dames/heren recreanten€ 35,-
A jeugd (incl. team inschrijving NeVoBo)€ 52,50
B jeugd (incl. team inschrijving NeVoBo)€ 47,50
C jeugd (incl. team inschrijving NeVoBo)€ 42,50
CMV (incl. team inschrijving NeVoBo)  € 40,-
Tweede training  € 15,-
NeVoBo contributie€ 17,50                jaarlijks geïncasseerd per eind juli

Overige sporten GTH:

Aerobics, dames-trim, callanetics€ 40,-
Tafeltennis€ 30,-
Ondersteunend lid:€ 10,00

Meerdere sporten via GTH:
Bij twee of meer sporten via GTH geldt een korting van 50% op het goedkoopste tarief van de afgenomen sport. Dit geldt zowel voor de tweede als voor de derde sport.

Opzeggen en adreswijziging:

In verband met de jaarlijkse afdracht aan de NeVobo dient opzegging te geschieden voor volleybal (ook recreanten) voor 1 juni.

Opzeggen kan alleen schriftelijk (adres zie hieronder) of via de mail aan de penningmeester (tevens ledenadministratie ) penningmeester@gth-torpedo.nl. Wijzigingen bankrekeningnummer, verhuizing, etc. ook graag doorgeven. De penningmeester behoudt zich het recht voor om de contributie te blijven innen bij het niet op tijd afmelden of opgeven van wijzigingen van de leden.

Adres penningmeester:

Penningmeester GTH

Winkewijertlaan 71

7334 CH Apeldoorn

penningmeester@gth-torpedo.nl.